Aanmelden nieuwsbrief

Coaching & groepstraining

door Grietje Beekelaar

Individuele coaching biedt mogelijkheden om in zowel privé - als in werksituaties beter te kunnen communiceren en meer gebruik te maken van intuïtieve vermogens.

Gedurende de coaching gesprekken staan je eigen persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van je eigen kwaliteiten centraal en wordt gekeken naar jouw specifieke situatie.

Tijdens groepstrainingen staat de groep centraal. Er wordt gekeken naar hoe je als individu in de groep functioneert en of je je veilig genoeg voelt om  jouw kwaliteiten in te zetten en hoe er als groep/team een constructieve groepsdynamiek bereikt kan worden, waarbij ieder zijn plaats en taak heeft, met als doel een productieve en fijne werksituatie.

Ik werk vanuit de maatwerkgedachte, dat wil zeggen vanuit de vraag die zich aandient en deze bepaalt de coaching en het trainingsprogramma.

Voorbeelden van vragen die aan de orde komen.

 • Hoe wordt een eigen visie overgebracht.
 • Wat kan ik doen om beter te communiceren, onderhandelen,  innovaties doorvoeren, doelen bereiken en  tegelijkertijd ontspannen blijven werken.
 • Hoe kan ik mijn creativiteit constructief gebruiken binnen de organisatie en hoe ga ik om met innovatie.
 • Wat heb ik nodig om op constructieve wijze om te gaan met bijvoorbeeld conflicten, kritiek, zowel het krijgen als het geven ervan en constructief feedback geven.
 • Hoe is het onderlinge contact tussen mij en collegae en als dit anders zou kunnen hoe verbeter ik het contact.
 • Hoe blijf ik mezelf gemotiveerd en geïnspireerd houden en hoe motiveer en inspireer ik mijn collegae.
 • Wat kan ik doen aan het ziekteverzuim.
 • Zit ik op de juiste plek, kan ik me ontplooien op de plek waar ik zit.
 • Wat kun je ondernemen als je merkt dat jij en of het team, het plezier, de energie en de creativiteit kwijtraakt?
 • Waar liggen mijn sterke punten die ik kan gebruiken om duidelijker, sterker maar ook vriendelijk te onderhandelen. Waar ligt de belemmering in mezelf wat er voor zorgt dat ik dit niet kan.
 • Ben ik flexibel genoeg of ben ik juist te meegaand.
 • Waaraan herken ik mijn eigen valkuilen en hoe ga ik hiermee om.
 • Herken ik de problematiek die ontstaat in mezelf en bij mijn team als de werkdruk te hoog oploopt. Wat doe ik als de stress te hoog oploopt bij mezelf en of in het team.
 • Wat zijn de aspecten die een team doen groeien en welke aspecten werken belemmerend.

Er zijn altijd vragen of het nu gaat om een groot of een klein bedrijf, een familiebedrijf of een organisatie. Regelmatig komt naar voren, dat zich binnen ondermeer organisaties, situaties voordoen waarbij de klant en de werknemer de dupe worden van te grote werkdruk. Hoe ga je als leidinggevende om met je team, waarin kun je je team ondersteunen en begeleiden, zodat zij hun werk op een juiste wijze kunnen blijven uitvoeren? Waar loopt het mis wat maakt dat er situaties ontstaan waarbij de stress door werkdruk te hoog oploopt.  Het zijn vragen die beslissend zijn voor  het slagen van een project en functionaliteit van een team.

Het leven is voortdurend bezig
ons een spiegel voor te houden,
ons wakker te schudden.
Wanneer we niet bereid zijn te zien
wat het leven ons probeert te laten zien,
zal het de intensiteit opvoeren totdat
we willen zien wat we moeten zien.
Op deze manier is het leven zelf
onze grootste bondgenoot.
Adyashanti

Over Grietje Beekelaar

Spreekt deze tekst je aan, herken je jezelf in de tekst en heb je het gevoel dat wij samen kunnen werken voel je dan uitgenodigd om contact op te nemen. Mijn uitgangspunt is altijd dat de antwoorden die, we zoeken op onze vragen, in ieder van ons, dus ook in jou, besloten liggen. Mijn werk bestaat eruit je met je eigen antwoorden in contact te brengen, niet om oplossingen aan te dragen. Ik loop graag een poosje met je mee, om samen met jou de antwoorden te vinden op vragen en kwesties die belangrijk zijn voor jou en je persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt na het lezen van dit artikel en/of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op