Aanmelden nieuwsbrief

Effecten van overstimulatie

door Grietje Beekelaar

Tijdens overstimulatie worden veel negatieve invloeden toegelaten waardoor de stabiliteit maar ook de prettige nuances, verloren gaan. Emoties worden door het te weinig wegfilteren, sterker ervaren. De effecten hiervan zijn, dat de hoog sensitieve zich moe en/of down gaat voelen, zich uit het veld geslagen voelt. Gebrek aan onderkenning en herkenning, zowel door de persoon zelf als de omgeving kan leiden tot depressiviteit, verdriet, verwardheid, grote onzekerheid, stemmingsstoornissen, concentratie- en slaapproblemen. Het wordt lastig als door specifieke overgevoeligheid, het gevoel ontstaat niet goed genoeg te zijn. Een conclusie die hoog sensitieve kinderen ook snel trekken.

 

Dat dit gevolgen heeft is begrijpelijk, het leven wordt niet alleen zwaarder, maar leidt ook tot verlies van inzicht. Het herkennen, erkennen en accepteren van het hoog sensitief zijn is een eerste stap naar innerlijke kracht. Echter, dit beperkt zich niet alleen tot de hoog sensitieve zelf. Ook voor ouders, opvoeders, werkgevers, collega’s, kortom de omgeving is het belangrijk hoogsensitiviteit te herkennen en te accepteren als zijnde een persoonlijkheidskenmerk en een aangeboren werkwijze van het zenuwstelsel. Dat opent een deur om er mee om te leren gaan en er een kracht van te maken i.p.v. een last zoals het nog zoveel wordt ervaren.

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd
wordt, denk dan zeer goed na.
Is er een oplossing,
dan heeft het geen zin om je op te winden.
Is er geen oplossing,
dan heeft het ook geen zin om je op te winden.

Dalai Lama

Over Grietje Beekelaar

Spreekt deze tekst je aan, herken je jezelf in de tekst en heb je het gevoel dat wij samen kunnen werken voel je dan uitgenodigd om contact op te nemen. Mijn uitgangspunt is altijd dat de antwoorden die, we zoeken op onze vragen, in ieder van ons, dus ook in jou, besloten liggen. Mijn werk bestaat eruit je met je eigen antwoorden in contact te brengen, niet om oplossingen aan te dragen. Ik loop graag een poosje met je mee, om samen met jou de antwoorden te vinden op vragen en kwesties die belangrijk zijn voor jou en je persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt na het lezen van dit artikel en/of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op