Aanmelden nieuwsbrief

Hooggevoeligheid kenmerken

door Grietje Beekelaar

Hooggevoeligheid betekent meer dan alleen een gevoelig zenuwstelsel. Enkele kenmerken zijn, dat je beschikt over een sterk gevoel wat ondermeer betrekking heeft op recht en onrecht. Het betekent dat je snel de sfeer oppakt van de omgeving waarin je je bevindt. Je voelt eerder, dan mensen die niet hooggevoelig zijn, of iets klopt of niet klopt en doorziet snel situaties. Je overziet veelal de gevolgen van ondermeer besluiten die genomen worden of moeten worden genomen. Het benoemen ervan wordt niet per definitie door je omgeving in dank aangenomen. Dit kan tot gevolg  hebben dat je met een bepaalde regelmaat  als stoorzender wordt gezien. Tenzij je in een omgeving bent die de waarde kan zien van jouw waarneming en (enigszins) bekend is met jouw hsp  (hoogsensitief persoon) zijn. Het vraagt het een en ander van je er mee om te leren gaan. Je komt in aanraking met de vraag wanneer en hoe je iets moet benoemen over wat je waarneemt, op welk moment en wanneer je beter kunt zwijgen.Wat maakt dat je mogelijk de spanning die dit in jezelf oproept moet leren verdragen, doch ook een manier gaat zoeken spanningen uit je systeem te laten verdwijnen. Je beschikt over een sterk waarnemingsvermogen. Signaleert veelal als eerste of er iets aan de hand is, waar problemen zijn en waardoor er problemen zijn ontstaan. Je hebt tijd en ruimte nodig om opgedane ervaringen te verwerken. Als je werkelijk tijd en ruimte neemt, wat betekent dat je tijd neemt om opgedane ervaringen te kauwen en te herkauwen, dan ben je er ook klaar mee en kun je het loslaten. Dit veelal in tegenstelling tot mensen die niet hoogsensitief zijn.

Binnen je familie en vriendenkring ben je vaak degene die goed aanvoelt hoe iedereen zich voelt. Je  neemt vaak de verantwoording op je om te zorgen dat iedereen zich zo goed mogelijk voelt. Zelfs als het ten koste van je zelf gaat. Denk maar eens aan een verjaardagspartijtje. Als hsp-er voel je aan wie zich ongemakkelijk voelt binnen het gezelschap. Wat doe je dan? Veelal geef je deze persoon aandacht door een gesprek aan te knopen, naast de persoon te gaan zitten, waardoor deze zich meer op zijn gemak gaat voelen. Klopt dat?  Je hebt niet zoveel behoefte aan een grote vriendenkring, wel hecht je waarde aan vriendschappen waarbij je jezelf kunt zijn. Je hebt mensen nodig die je soms even met beide benen op de grond zetten, daar je de neiging kunt hebben weg te dromen. Als je thuis komt van bijvoorbeeld school, werk of een bezoek, dan trek je je het liefst terug om tot rust te komen. Je houdt van mooie kleuren, bent gevoelig voor geuren en geluiden. Je voorkeur gaat uit om in de natuur te zijn, in plaats van de drukte van de stad op te zoeken.
Je bent vaak een ideale werknemer, je werkt hard en voelt je betrokken bij het werk, collega’s en de organisatie. Je merkt dat je moeite hebt om in grote ruimtes en met veel mensen samen te werken. Je gedijt het beste wanneer je je eigen ruimte en een rustige vaste werkplek hebt.

Een ander kenmerk van hooggevoeligheid is, die van het overnemen van emoties van je omgeving, zonder dat daar bewustzijn op is. Omdat er sprake is van een gevoelig zenuwstelsel worden prikkels als zijnde: emoties, pijn, verdriet, boosheid enz. doch ook prettige emoties uit de omgeving, opgepakt. Als er geen bewustzijn op hsp zijn is ontstaat het gevoel, dat alles wat gevoeld en ervaren wordt,eigen emoties zijn. Er is opdat moment echter sprake van overname van emoties uit omgeving. Als de omgeving niet zelf de emoties uit, die gepaard kunnen gaan bij zowel blije als verdrietige gebeurtenissen, dan is het de hsp-er die deze emoties oppakt en gaat dragen. Dit wordt het “dragen van de niet geuite emoties van de omgeving” genoemd.

Het overnemen van emoties kan maken dat hooggevoeligheid symptomen gaat krijgen als verward voelen, zichzelf verwijten maken, zich down voelt. Er kunnen ook stemmingswisselingen en gevoelens van minderwaardigheid ontstaan.

Hoogsensitieve personen zijn vaak zeer intuïtief zonder dat ze dit in de gaten hebben. Alvorens intuïtie gebruikt kan worden vraagt dit om het ontwikkelen en trainen van onderscheidingsvermogen. Zolang de ervaringen nog te veel overspoelen is het lastig om emotie van intuïtie te scheiden. Hoe meer balans, hoe meer bewustzijn en verbinding met de intuïtieve vermogens. Hsp- ers voelen zich veelal van nature aangetrokken tot de betekenis van zingeving en spirituele ontwikkeling.

Wanneer acceptatie gepaard gaat met enige vorm van hoop,
een beweegreden, een verwachting of een gerichtheid
op een bepaalde uitkomst, dan is er geen sprake van acceptatie,
maar afwijzing, vermomd als aanvaarding.
Nin Sheng

Over Grietje Beekelaar

Spreekt deze tekst je aan, herken je jezelf in de tekst en heb je het gevoel dat wij samen kunnen werken voel je dan uitgenodigd om contact op te nemen. Mijn uitgangspunt is altijd dat de antwoorden die, we zoeken op onze vragen, in ieder van ons, dus ook in jou, besloten liggen. Mijn werk bestaat eruit je met je eigen antwoorden in contact te brengen, niet om oplossingen aan te dragen. Ik loop graag een poosje met je mee, om samen met jou de antwoorden te vinden op vragen en kwesties die belangrijk zijn voor jou en je persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt na het lezen van dit artikel en/of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op