Aanmelden nieuwsbrief

Werkvloer en Hooggevoeligheid

door Grietje Beekelaar

Wat betekent het om een hooggevoelige werkgever, werknemer te zijn of te hebben, of een collega die hooggevoelig is? Eén op de vijf mensen, dus ook één op de vijf werkgevers en werknemers is hoogsensitief.

Hoogsensitief zijn betekent ondermeer, dat er sprake is van een aangeboren werkwijze van het zenuwstelsel. Het is genetisch bepaald en wordt omschreven als een karaktereigenschap. Dit uit zich bijvoorbeeld door een goed ontwikkeld waarnemingsvermogen. Het snel kunnen aanvoelen van sferen en het doorzien van situaties. Er is sprake van een goed ontwikkeld gevoel voor recht en onrecht en een goed inzichtelijk vermogen. Als er zich problemen voordoen, zijn het de hoogsensitieve werkgevers en werknemers, die dit als eerste signaleren. Ze zijn als het ware de antenne van het bedrijf of de organisatie. Maar wat betekent hooggevoelig zijn en werk?

Door ondervindingen is gebleken, dat indien een hoogsensitief persoon, afgekort hsp, de ruimte krijgt,  het bedrijf een waardevolle en tomeloze inzet terug ontvangt. Een bedrijf mist de voordelen en de kwaliteiten, die hier boven genoemd worden, als deze niet herkend, erkend en geaccepteerd worden. Daarbij leidt dit ondermeer tot een hoger ziekteverzuim. De oorzaak hiervan is, dat het van de hsp-er veel extra energie vraagt, om zich staande te houden te midden van alle prikkels omdat er sprake is van een gevoelig zenuwstelsel. Dit maakt, dat het een belangrijk issue is geworden voor wat betreft het ziekteverzuim en de kosten die daar mee gemoeid zijn.

Een ideaal plaatje van een alerte, hoogsensitieve werkgever is, dat hij of zij kennis heeft van de eigen hooggevoeligheid en weet hoe hiermee om te gaan. De signalen, die waargenomen worden, gebruikt de werkgever als vroeg-signalering om problemen op de werkvloer te voorkomen. Evenzo neemt hij de hooggevoelige werknemer serieus, wat betreft diens waarneming en de signalen die hij of zij afgeeft. Hij is alert op de mate van welbevinden op de werkplek, signaleert vrij snel onbehagen, als bijvoorbeeld (over)vermoeidheid zijn tol gaan eisen van zowel zichzelf als van de hsp werknemer en draagt zorg voor ondermeer een lichte, rustige en prettige werkomgeving. Een alerte, niet hsp werkgever, doet er goed aan de signalen die de hsp werknemer geeft, serieus te nemen  om dezelfde reden. Veelal zal er wat meer moeite gedaan moeten worden om de signalen op te merken. Dat komt omdat het voelen van de signalen niet direct voorop staat. Er wordt dan appel gedaan op een andere manier van waarnemen, waaronder luisteren en kijken. En wat doet de hsp-er, zowel werkgever als werknemer? Zij nemen verantwoording voor hun eigen hsp-er zijn. Dit kan ondermeer door zich te verdiepen in wat hsp zijn betekent en door te leren er mee om te gaan. Hij vertrouwt daarbij op zijn eigen waarnemingsvermogen en gaat daar voor staan. Uiteindelijk is iedere hsp-er verantwoordelijk voor zijn of haar eigen hooggevoeligheid en hoe er mee om te gaan. Wat ik aangaf, dit zijn natuurlijk ideale plaatjes. Helaas gaat het in de praktijk nog vaak anders. Het mag duidelijk zijn, dat alvorens hooggevoelig zijn en werk tot een waardevol resultaat kan leiden, het zinvol is er meer van te weten.

Een hsp-test kan een begin zijn om te kijken of er sprake is van hooggevoeligheid. Gesprekken en coaching, zowel individueel als op de werkvloer, bieden waardevolle handvatten. Ze kunnen leiden tot een prettiger werksfeer en tot goede resultaten.

 

Mensen zijn geneigd te denken dat, als je accepteert wat is,
je indut en er nooit iets zal veranderen. Het tegendeel is waar:
zodra je je verbindt met de realiteit van het moment
zal de kracht van het leven door je heen stromen.
Eckhart Tolle


 

Over Grietje Beekelaar

Spreekt deze tekst je aan, herken je jezelf in de tekst en heb je het gevoel dat wij samen kunnen werken voel je dan uitgenodigd om contact op te nemen. Mijn uitgangspunt is altijd dat de antwoorden die, we zoeken op onze vragen, in ieder van ons, dus ook in jou, besloten liggen. Mijn werk bestaat eruit je met je eigen antwoorden in contact te brengen, niet om oplossingen aan te dragen. Ik loop graag een poosje met je mee, om samen met jou de antwoorden te vinden op vragen en kwesties die belangrijk zijn voor jou en je persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt na het lezen van dit artikel en/of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op