Aanmelden nieuwsbrief

Hooggevoelig Zijn

door Grietje Beekelaar
Hooggevoelig zijn, ook wel hoogsensitief genoemd, geeft aan dat er sprake is van een overgevoelig zenuwstelsel. Het is niet nieuw, hooggevoelig zijn behoort tot de natuurlijke variatie die zowel bij mensen als bij dieren voorkomt. Het is een natuurlijke werkwijze van het zenuwstelsel, genetisch bepaald en wordt gedefinieerd als een karaktereigenschap. Wat wel een gegeven is, dat we steeds meer ontdekken en inzicht krijgen over hoe de (menselijke) Natuur werkt. Als mens hebben we als het ware twee antennes. Antennes waarmee de signalen uit de omgeving, maar ook de signalen, die uit ons zelf komen gesignaleerd worden. Enkele voorbeelden van signalen zijn verschillende emoties, gevoelens en sferen. Een gevoelig of hooggevoelig zenuwstelsel hebben betekent, dat de indrukken die opgedaan worden via de zintuigen, heftiger en ook sneller binnenkomen. Bij een zenuwstelsel waarbij geen sprake is van extra gevoeligheid zou je kunnen zeggen dat er een buffer is. De buffer zorgt er voor, dat prikkels die van buitenaf of van binnenuit het lichaam komen, opgevangen en gedempt worden. Bij een gevoeliger zenuwstelsel is deze buffer veel minder sterk of niet aanwezig. Dit laatste is tevens bepalend voor de mate waarin sprake is van hooggevoelig zijn. Is het één beter dan het andere? Nee, je bent (hoog) sensitief of je bent het niet, het is een natuurlijk gegeven.

 

Er blijkt een verschil te zijn tussen hooggevoelig/ hoogsensitief en overgevoeligheid. Het kan zinvol zijn om de verschillen wel te onderkennen. Hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid kenmerken een (hoog) sensitief (gevoelig) zenuwstelsel. In ons taalgebruik wordt hooggevoeligheid nog weleens verward met overgevoelig zijn en onder de zelfde noemer gebruikt. Overgevoeligheid kan zijn ontstaan door een opgelopen trauma. Enkele kenmerken van overgevoeligheid zijn onder meer: het sneller en sterker reageren op (emotionele) prikkels van buitenaf. Het gaat hierbij om prikkels die appelleren aan uit het verleden opgelopen trauma’s. In onze spreektaal wordt met een hoogsensitief persoon, afgekort hsp en hooggevoeligheid veelal hetzelfde bedoeld. Hsp kenmerkt zich door een van nature, genetisch bepaald, gevoeliger zenuwstelsel en wordt daarbij omschreven als een karaktereigenschap. In de praktijk blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om het verschil te ontdekken.

De hooggevoelige persoon kan net als een overgevoelig persoon, gelijkend reageren op (emotionele) prikkels. Middels gesprekken en coaching kan het verschil ontdekt en herkend worden. Het zoeken naar de oorsprong waar de overgevoeligheid is ontstaan geeft de mogelijkheid tot inzicht en is een belangrijke stap tot herstel van het trauma. Als blijkt, dat er sprake is van hoogsensitiviteit, dan biedt het herstellen van een opgelopen trauma een opening om hoogsensitiviteit zich tot een waardevolle karaktereigenschap te laten ontplooien. Het wil echter niet zeggen,dat de hoogsensitieve persoon per definitie trauma’s heeft opgelopen. Alhoewel dat niet ondenkbaar is, gezien de veelal nog onbekendheid van hsp. in het verleden. Het betekent ook niet dat de overgevoelige persoon per definitie hoogsensitief is.

 

Alvorens  deze waardevolle karaktereigenschap ten volle te kunnen gebruiken is het belangrijk te weten dat er sprake is van hoogsensitiviteit. De volgende stap is hoe je er mee om kunt leren gaan. Ook hier bieden gesprekken en coaching een waardevolle ondersteuning.

 

Omdat in Nederland de termen hooggevoelig en hoogsensitief veelal onder één en dezelfde noemer worden gebruikt, heb ik er voor gekozen beide benamingen te gebruiken.

 

Als we onze ideeën over hoe het leven zou moeten zijn
los kunnen laten, dan begint het leven
zijn magische eigenschappen te openbaren.
Adyashanti

Over Grietje Beekelaar

Spreekt deze tekst je aan, herken je jezelf in de tekst en heb je het gevoel dat wij samen kunnen werken voel je dan uitgenodigd om contact op te nemen. Mijn uitgangspunt is altijd dat de antwoorden die, we zoeken op onze vragen, in ieder van ons, dus ook in jou, besloten liggen. Mijn werk bestaat eruit je met je eigen antwoorden in contact te brengen, niet om oplossingen aan te dragen. Ik loop graag een poosje met je mee, om samen met jou de antwoorden te vinden op vragen en kwesties die belangrijk zijn voor jou en je persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt na het lezen van dit artikel en/of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op