Aanmelden nieuwsbrief

Werken om te Leven versus Leven om te Werken

Het is één van de thema’s,  die in deze tijd van veranderingen en steeds meer werkeloosheid vaker naar voren komt.

 

Als deze vraag iets meer uitgediept wordt komen we al snel tot de vraag:  Werken we om te Leven, of Leven we om te Werken? Door een kleine toevoeging blijkt meteen dat deze vraag duidelijker en concreter wordt. Het blijkt steeds meer dat de vorm, werken, de inhoud leven, niet meer dient zoals  voorheen wel het geval was.

 

We zitten midden in een overgang en overgangen gaan gepaard met confrontaties. We worden ondermeer geconfronteerd  met het loslaten van oude vormen, terwijl we nog niet weten hoe de nieuwe vorm eruit zal zien. Dat roept het een en ander op aan gedachtes en gevoelens.  Toch lijkt het, dat ondanks er altijd een keuze is, er  geen keuze is in dit alles en met de stroom die verandering heet,  mee  gaan het enige is. Er is echter wel een keuze en die bestaat uit de vraag hoe in deze stroom mee te gaan. Blijf je vasthouden aan het oude vertrouwde, wat hoe paradoxaal het ook klinkt, niet meer blijkt te werken als voorheen en het lijkt zich zelfs op te lossen! De vraag die dan komt is ben je bereid je mee te laten voeren en open te staan voor het avontuur dat verandering heet?

 

Zijn we als mensheid toe aan een andere vorm in ons leven toe te laten waarin Werken om te Leven een plek inneemt in plaats van Leven om te Werken? Of is het juist andersom en Leven we om te Werken en is Werken we om te Leven bijzaak? Of wordt het een combinatie van beide?  Misschien is het een ontwikkeling waarin we als mens leren hoe te werken op een wijze die bij ons past. Waarbij we onze passie kunnen leven en die ons werkelijk de mogelijkheid geeft om te ontdekken, experimenten en te ontwikkelen in vrijheid, in plaats van constant de angst te voelen hoe in het levensonderhoud te moeten voorzien?  Het ene gaat vanuit vrijheid, gelijkheid,ontwikkeling, leren, kwaliteiten ontdekken, autonomie, soevereiniteit, gezamenlijk verantwoording nemen, de weg om te zijn en nog veel meer. Kortom je leven te leven waarvoor je hier gekomen bent. De andere vorm leidt naar iets anders, kijk zelf maar, als je wilt, waar je dan uitkomt en voor welke vorm jij kiest.

Reacties

Plaats een reactie: