Aanmelden nieuwsbrief

Verschil tijdelijk overgevoelig zijn, natuurlijke hoogsensitiviteit

Aan de hand van de verhalen, die ik hoor en hoorde tijdens mijn werk als coach, het geven van cursussen en mijn eigen ervaringen, kreeg ik meer inzicht in wat het verschil is tussen tijdelijk overgevoelig zijn en hoogsensitiviteit. Tijdelijk overgevoelig zijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door stress geeft al aan, dat de overgevoeligheid tijdelijk van aard is. Als de stress en de ongemakken geheeld zijn, komt de persoon terug in zijn, lees ook haar oorspronkelijke gevoeligheid. Je zou eenvoudig vertaald kunnen zeggen, dat het zenuwstelsel terug is in zijn oorspronkelijke staat en de persoon kan functioneren als voorheen. Een teveel aan stress zorgt voor een aanval op ons zenuwstelsel, waardoor deze overbelast raakt. Overbelasting leidt tot allerlei psychische en emotionele klachten en problemen. Daarbij is een teveel aan stress een aanval op ons immuunsysteem, wat allerlei gezondheidsproblemen tot gevolg heeft. Kortom het gaat dubbel op.

 

Omdat dit blog speciaal gericht is op hoogsensitiviteit, ga ik niet in op mogelijke oorzaken van stress en burn-out, die een tijdelijke overgevoeligheid tot gevolg kunnen hebben. Bewustzijn op wat de oorzaak van de stressfactoren kunnen zijn is vanzelfsprekend zinvol om allerlei denkbare redenen. Al is het alleen maar om eventuele herhalingen te voorkomen. Maar … eerlijk is eerlijk, als mens zijn we (soms) hardleers. Regelmatig gebeurt het, dat we toch best vaak onze neus (moeten) stoten, voordat  we in de gaten hebben, dat wij zelf de veroorzaker zijn van de zoveelste pijnlijke neus. Daarnaast kunnen er natuurlijk andere factoren zijn die veel impact hebben en veel van ons vragen. Eigen grenzen leren ontdekken en bewaken blijft zinvol. Jezelf en je eigen gevoelens serieus nemen helpen om je grenzen te ontdekken en vervolgens aan te geven. Op z’n tijd een flinke dosis gezonde humor geeft een opening om te relativeren. Daarbij onszelf af en toe met een korreltje zout nemen, als de neiging ontstaat alles te serieus en zwaar te maken, werkt goed om alles wat lichter te maken. Ik maak in mijn schrijven een verschil in de verwoording tussen hoogsensitief en overgevoelig zijn. Overgevoelig zijn heeft veelal stress en spanningen als oorsprong en is tijdelijk van aard. Hoogsensitief is een karaktereigenschap en is blijvend.

 

Vriendelijk voor jezelf zijn gaat over in liefdevol voor jezelf zijn. Liefdevol voor jezelf zijn gaat over in liefdevol zijn voor alles wat leeft. Het heeft het effect van de steen in het water. De effecten van vriendelijk en liefdevol zijn veroorzaken rimpelingen, die alles wat het aanraakt, beïnvloeden. Het zelfde effect hebben gevoelens van woede, jalousie, angst en haat. Het gaat niet om goed of fout, wij als mens hebben de keuze wat we willen ervaren, leven en uitdragen. Wat we uitdragen komt naar ons terug, vergelijkbaar met het effect van het werpen van een boemerang. Het is zou je kunnen zeggen een natuurwet. Vanuit dit perspectief is het toch wel zinnig om te weten wat je uitdraagt. Een glimlach geeft een glimlach, haat en jalousie geeft haat en jalousie. Nu kan de indruk ontstaan, dat wat we als mens meemaken in het leven, we per definitie zelf gecreëerd hebben. Of dit zo is of niet laat ik hier buiten beschouwing, laat ieder dat voor zichzelf uitmaken. Uiteindelijk zijn we met elkaar door de tijd heen volgestopt en hebben we ons ook laten volstoppen met dogma’s.
 

Het kan een uitdaging zijn om te gaan voor je eigen waarheid en je tegelijkertijd te realiseren, dat het niet “de” waarheid is, het is jouw waarheid. Iemand in je omgeving kan een andere waarheid ervaren. Het naast elkaar kunnen zetten van verschillende waarheden kan leiden tot weer een andere waarheid en ook dat is slechts een waarheid voor dat moment. De wijze waarop we omgaan  met gebeurtenissen en de er mee gepaard gaande ervaringen, kleuren ons dagelijks leven. Dit geeft aan wat voor invloed we zelf hebben voor wat betreft hoe en met welke kleuren wij ons leven kleur geven.

 

Nu terug naar het verschil tussen hoogsensitief en niet hoogsensitief. Wat ik eerder aangaf, van nature hoogsensitief zijn, betekent dat het blijvend is, het is een karaktereigenschap. Het is je volkomen eigen je vertrouwd te voelen met wat je voelt en waarneemt, je weet niet beter.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking wat er kan gebeuren als je als hoogsensitief persoon dingen voelt, waarneemt en overneemt van iemand anders. Tijdens één van de cursussen, die ik volgde, ontstond een situatie waarbij een cursist voelde en waarnam hoe degene die de cursus begeleidde zich voelde. De cursiste had echter geen idee, dat ze de gemoedstoestand voelde en zelfs de gedachten overnam van iemand anders. Ze was verbaasd en vroeg zich af wat maakte dat haar hartslag zich versnelde, dat ze spanningen voelde, het warm en koud tegelijk kreeg, verwarring en boosheid voelde opkomen. Tijdens deze cursus was het gebruikelijk om gevoelens, ervaringen en waarnemingen met elkaar uit te wisselen voor zover je dit wilde. De cursist verwoordde haar waarnemingen en vertelde wat ze voelde en verwoordde haar vermeende eigen gedachten. Wat ze niet wist was, dat ze exact de gedachten verwoordde en hoe degene, die de cursus begeleidde, zich voelde. Ze was er zich tevens niet van bewust, dat de gemoedstoestand, die ze voelde en voor een deel over genomen had, niet van haarzelf waren. Er ontstond enige ongemak bij de cursusbegeleider toen deze hoorde wat de cursist vertelde en merkte wat er was gebeurd. Gevolg van dit ongemak voelen was dat er onenigheid en verwarring ontstond, mede omdat beide zich ongemakkelijk voelden door dit alles en geen idee hadden wat er nu gebeurd was.

 

Het kan als bedreigend worden ervaren als iemand gedachten, gemoedstoestanden waarneemt of overneemt en deze verwoordt. Zelfs al heeft de persoon in kwestie geen idee dat het gaat om over genomen gedachten, gevoelens en gemoedstoestanden. Zo gebeurde het hier ook. Een gebeuren als dit kan bij alle betrokken partijen een gevoel van ongemak met zich meebrengen. Is er iemand aan te wijzen die iets fout heeft gedaan? Nee! Het biedt wel een mogelijkheid voor beide partijen om uit te zoeken en uit te wisselen wat er gebeurde zodat beide meer zicht en inzicht krijgen in hoogsensitiviteit. Wat ik eerder aangaf, er was in die tijd nog weinig over hoogsensitiviteit bekend, wat maakte dat ervaringen als deze niet of nauwelijks bespreekbaar waren.

 

Deel vier zal gaan over hoogsensitiviteit en ziekteverzuim.

Reacties

Plaats een reactie: