Aanmelden nieuwsbrief

Verandering begint waar bewustzijn wordt verruimd

Een tijdje geleden was ik betrokken bij een kleine aanrijding. Het gebeuren was niet dramatisch, maar zorgde er wel voor, dat een vroegere gebeurtenis rond een aanrijding met wel dramatische gevolgen, heftig werd gevoeld en herbeleefd. Nou kun je daar als mens verschillend mee omgaan, je hebt immers altijd een keuze. Bewustzijn ervaren om een keuze te kunnen maken is echter wel belangrijk, daar je anders geen regie meer hebt over je leven en de gebeurtenissen die er in plaatsvinden. Deze kleine aanrijding zorgde voor een kort moment dat ik op mijn benen stond te trillen en het zweet langs m’n gezicht voelde stromen. Het zijn fysieke uitingen van een emotionele reactie naar aanleiding van een eerder opgedane traumatische ervaring.

 

Gelukkig realiseerde ik me meteen wat er zich in mijzelf afspeelde, kon daardoor de regie terug pakken en de dingen doen die gedaan moesten worden zoals gegevens uitwisselen. Er werden afspraken gemaakt, waarin de persoon aangaf de kosten te zullen vergoeden en ik naar mijn garage zou gaan voor een prijsopgaaf. Zo gezegd zo gedaan. De persoon echter schrok na het horen van de kosten en gaf nu aan zich te willen beperken tot een bijdrage in de door mij te maken kosten.  Ik vroeg, iets wat ik voorheen niet zo snel deed en in plaats daarvan akkoord ging met het voorstel, om bedenktijd en gaf aan zo snel mogelijk uitsluitsel te zullen geven.

 

Het lukte me niet, ondanks  verschillende pogingen, de persoon in kwestie telefonisch te bereiken. Het niet kunnen bereiken bleek achteraf belangrijk te zijn. Ondertussen gebeurde er in mezelf van alles, van schrik naar verwarring, boosheid en twijfel. Mijn eigen ervaring met een ingrijpende aanrijding speelde me parten, daarnaast  was er een afspraak gemaakt die niet werd nagekomen, hoe ging ik hiermee om?

 

Een brief schrijven was mijn oplossing voor het niet telefonisch kunnen bereiken. Echter de toon, de juiste woorden en het besef om uit de emotie te blijven was iets om bij stil te staan.

 

Hier aangekomen merkte ik hoe belangrijk het was, voor mij, om gevolg te geven aan de behoefte, die ik voelde, bedenktijd nodig te hebben. Door het gegeven, dat ik de persoon telefonisch niet kon bereiken, ontstond nog meer tijd. Tijd die ik zinvol kon gebruiken om tot een goede afloop te komen, of om in de frustratie te gaan, kortom bewustzijn hebben van de keuze die ik had bleek zinnig. Ik koos voor het eerste en nam contact op met iemand, die me zou kunnen adviseren en kreeg een belangrijk advies wat mij hielp om uit de emotie te blijven. De brief was keurig verwoord, geen enkele verwijt, begrip tonend, puur het bij de feiten houden en duidelijk mijn voorstel aangeven. Het resultaat was hartverwarmend, de persoon belde mij op, bood zijn excuses aan en gaf aan dat hij alsnog de gemaakte afspraak na wilde komen.

 

Terugkijkend kan ik zeggen dat beide “tijd” nodig hadden om tot een juiste afhandeling te kunnen komen. Ook voor de persoon in kwestie was  tijd en ruimte zinvol en maakte, dat er gevolg gegeven kon worden, aan de eerder gemaakte afspraak.  Wat me opnieuw duidelijk werd, hoe we als mens geneigd zijn te reageren vanuit het verleden en daarmee het verleden leven in het heden. Door het los te koppelen van de eigen ervaringen ontstond er  een mogelijkheid om vanuit neutraliteit en openheid te reageren en te handelen. Het gebeuren laat geen littekens achter en heeft een helend effect op voorgaande ervaringen.

Reacties

Plaats een reactie: