Aanmelden nieuwsbrief

Nieuw thema blog: Astrologie

Vandaag is het thema van het blog anders dan de voorgaande. Deze keer gaat het niet over hoogsensitiviteit. Waar het wel overgaat is astrologie. Ja, ja ik weet het, het is, althans zo lijkt het een totaal ander thema. Toch komen ze samen. Het is gelijkend, zoals wel vaker zichtbaar wordt wanneer je ogenschijnlijk verschillende dingen naast elkaar plaatst, tot de ontdekking komt hoe alles met elkaar verbonden is. Er is geen scheiding, behalve in onze gedachten.

 

Jaren geleden, het was begin jaren tachtig, begon ik vol enthousiasme aan een cursus astrologie. Ik vond het helemaal fantastisch. In mijn beleving had ik iets gevonden waarmee ik mijzelf en ook mijn omgeving beter zou kunnen begrijpen en doorgronden. Vol overgave begon ik voor ieder in mijn omgeving, die dat wilde, een horoscoop te maken. Nou daar zat ik dan met mijn ronde plaatje met daarin getekend allerlei lijnen en symbolen.

 

In die tijd had de computer nog niet zijn intrede gedaan. Dit betekende dat alle berekeningen, die nodig waren om het “hemelseplaatje” zichtbaar te maken, mede gedaan werden aan de hand van efemeriden. (Tabellen die de stand van de Zon, Maan en planeten weergeven.) Daarnaast moesten er handmatige berekeningen uitgevoerd worden. Voor specifieke berekeningen, die niet of moeilijk handmatig berekend konden worden, was er wel een rekenmachine op de markt waar we gebruik van konden maken. Deze rekenmachine moest, voor we deze konden gebruiken, voorgeprogrammeerd worden. Het was dus wel een soort computer. Wel één met een heel specifiek en ingewikkeld programma waar je ruim 350 punten foutloos moest invoeren. En wee je gebeente als je ergens onderweg tijdens het programmeren iets fout deed, want dan kon je van voor af aan beginnen.

 

Als alle resultaten bekend waren werden de planeten in een cirkel getekend, die bestond uit de twaalf tekens van de Dierenriem. Vervolgens werden er lijnen getrokken tussen de planeten onderling. Waarbij het tevens belangrijk was om de juiste afstand tussen de planeten onderling te berekenen. De reden hiervoor was om zichtbaar te maken of er sprake was van een juiste afstand tussen planeten onderling, of juist helemaal niet en wat dit betekende voor de persoon van wie de horoscoop was. Er kon bepaald worden of de verbinding, die er was tussen planeten, soepel verliep of niet en wat dit betekende voor de persoon in kwestie. Ook moest de betekenis van de twaalf verschillende tekens van de Dierenriem worden uitgediept. Er werd betekenis gegeven aan de twaalf verschillende sectoren, huizen genaamd, waaruit de cirkel was opgebouwd en hoe de planeten zich onderling verhielden in deze sectoren. De betekenis van het totale plaatje gaf een beeld van het energiepatroon van de eigenaar van de horoscoop.

 

Er ontstond inzicht, althans dat was de bedoeling, voor de persoon in kwestie wat betreft welke aspecten in zijn leven makkelijk zouden verlopen, waar moeite voor gedaan moest worden en waar de lessen lagen. Een heel pakket aan informatie waar ik als beginnende astroloog mee moest leren dealen. Ik zag zo onderhand door de veelheid aan informatie de bomen door het bos niet meer. Ik besloot om helemaal opnieuw te beginnen en stap voor stap de verbanden en de betekenis ervan te onderzoeken en om er vooral gevoelscontact mee te krijgen. Voor iemand, die hoogsensitief is, is het gevoelscontact belangrijk. Wordt er geen gevoelscontact ervaren dan blijft de informatie ergens in het luchtledige hangen. Vaak heb ik gemerkt, ook bij mezelf, dat wanneer iets te mentaal, te verstandelijk wordt weergegeven, het voor de hoogsensitieve persoon lastig kan zijn om iets te kunnen “begrijpen”. Hij moet de klik met iets voelen, is de “gevoelsklik” er niet dan verdwijnt de informatie.

 

Zo moest ik mijn weg vinden in de astrologie. Het moest voor me gaan leven en voordat astrologie en vooral de betekenis ervan voor me zou kunnen leven, was het voor mij belangrijk om er gevoelscontact mee te krijgen. Voor mij was het belangrijk om vanuit meer bewustzijn contact te maken met de Natuur. Meer contact maken met de Natuur betekende ondermeer, het bewuster volgen en voelen van het dag en nacht ritme en de vier fases van het 24 uur ritme. Daarnaast de vier seizoenen, de maanfases en de Elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde.

 

Astrologie kan erg mentaal zijn, het kan bestaan uit verstandelijke en verklaarbare beredenering. Voor mij werkte dit niet, ik moest er dus gevoelscontact mee kunnen maken voordat astrologie voor mij ging leven.

 

Er bleken nog veel meer dingen die ontdekt konden worden. De horoscoop kun je zien als een energiepatroon. Door mezelf innerlijk open te stellen merkte ik, dat het lezen van de horoscoop, het energiepatroon een diepere betekenis kreeg en het energiepatroon ging leven. Een horoscoop is een blauwdruk van de hemel, het Universum, van een bepaald moment in de tijd. Deze blauwdruk komt overeen met wat er zich op onze planeet Aarde afspeelt.  Zo is dus ook de geboortehoroscoop een afdruk van de hemel van een bepaald moment in de tijd op Aarde. Het is een blauwdruk van het energiepatroon waar we, als het gaat om de geboorte van onszelf, mee te maken hebben tijdens ons leven. Je kunt van veel dingen een horoscoop maken, echter ik beperk me nu tot de persoonlijke horoscoop.

 

De bedoeling was, dat ik van de informatie die de horoscoop me gaf, één geheel maakte. De gedachte dat ik dit “zomaar” even zou kunnen brak me snel op. Het zou nog jaren duren voor ik een beetje inzicht kreeg in de horoscoop als energiepatroon en hoe ik er gebruik van zou kunnen maken in mijn leven van alledag. Eén van de eerste dingen die me duidelijk werden was de betekenis van de woorden: Zo Boven Zo Beneden, Zo Binnen Zo Buiten. Daarmee werd voor mij meteen duidelijk hoe alles met elkaar verbonden was, nogmaals er is geen scheiding, behalve in onze gedachten. Astrologie leerde me ondermeer de verbanden te zien tussen mijn innerlijke wereld en mijn uiterlijke wereld, tussen wat zich afspeelt tussen Boven en Beneden.

 

Het volgende blog gaat wat dieper in op hoe ik werk met astrologie.

Reacties

Plaats een reactie: