Aanmelden nieuwsbrief

Hoogsensitiviteit en wat voor effect verschillende energieën kunnen hebben

Er is veel en vanuit veel verschillende spirituele en niet spirituele invalshoeken, geschreven over energie. Niemand kijkt er nog vreemd van op als er iets genoemd wordt over energie en in welke vorm energie gebruikt en genoemd wordt. Denk maar aan termen, die gebruikt worden voor als iemand moe is: Mijn energie is op, mijn energie is low level, het kost me veel energie om dit of dat te doen, ik moet mezelf opladen met nieuwe energie. Zo zijn er veel en ook veel verschillende voorbeelden te bedenken waar we dagelijks mee te maken hebben.

 

Nu de term energie behoorlijk ingeburgerd is, maakt dit het voor mij makkelijker om iets te vertellen hoe energieën kunnen werken en wat voor effect ze kunnen hebben. De wetenschap is inmiddels ook zover, dat erkend wordt dat alles uiteindelijk energie is. De mystici wisten dit al veel eerder. Soms bekroop me het gevoel en soms nog, dat de wetenschap er alles aandeed om aan te tonen dat de mystici het bij het verkeerde eind hadden. Onderzoek had en heeft nog, er wel toe geleid, dat wetenschappelijk werd aangetoond dat alles energie is. Hoe mooi kan iets zijn! De wetenschap gebruikte ondermeer de prikkel, die ontstond door wat de mystici aangaven en gingen op onderzoek uit. Zo kunnen dingen elkaar aanvullen, ook al was of is de intentie anders dan de uitkomst liet of laat zien. Een samenwerking geeft ruimte en creëert openingen wat leidt tot meer inzichten en een ruimer bewustzijn. Verandering begint waar bewustzijn wordt verruimd.

 

En natuurlijk is de uitkomst niet altijd zo als hier beschreven, echter het elkaar aanvullen in plaats van elkaar te bestrijden is zeker de moeite waard. Laat verschillen geen tegenstellingen zijn, dan verliezen beide. Laten we verschillen, in plaats van elkaar te bestrijden, naast elkaar laten bestaan, dan ontstaat de mogelijkheid iets op te tillen naar een hoger plan. Terug naar hoogsensitiviteit. Het is met hoogsensitief zijn het zelfde, laat hoogsensitief en niet hoogsensitief naast elkaar staan. Verschillen mogen er zijn het is onderdeel van de diversiteit van onze Natuur, wat beweging en groei mogelijk maakt.

 

De lezer, die bekend is met energieën en energetisch werk, zal vermoed ik weten wat er zich op energieniveau afspeelde tijdens de voorbeelden waar over ik schreef in vorige blogs.  Ik noem nog wat voorbeelden om iets te verduidelijken welke fysieke reacties er kunnen zijn. Tijdens het geven van cursussen Werken met Energie, gebeurde het ook regelmatig, dat ik enorm ging gapen. Soms was dat voor de deelnemers een vreemde gewaarwording en zaten ze me verbaasd en soms ook verontwaardigd aan te kijken. Iets wat ik zeker herkende vanuit de periode toen ik voor het eerst kennismaakte met energetisch werk. Enige uitleg was dan ook zeker niet misplaatst. Het gapen is overigens niet alleen tijdens cursussen. Als ik en voor jou kan dit gelijkend zijn, in een omgeving kom waar verdriet, emotionele pijn en spanningen zijn, gebeurt er het zelfde. Voor mij werkt het goed om gevolg te geven aan dit gapen. Het gapen is een loslaten van hetgeen ik opgenomen heb aan energieën en soms ook het loslaten van eigen spanningen. Soms was het en is het ook voor mij nog steeds handig om te weten om welke van deze twee het gaat. Het geen gevolg geven eraan, omdat het soms ongemakkelijk kan voelen om uitgebreid te gapen, betekent voor mij, dat ik me na verloop van tijd onprettig ga voelen. Het is dus een keuze voor welk ongemak ik kies. Door de tijd heen heb ik redelijk goed geleerd gevolg te geven aan deze behoefte om te gapen zonder dat het teveel opvalt. Het uitproberen ervan hoe dit voor jou is, is zeker de moeite waard. Tijdens het geven van cursussen riep ik weleens, dat ik de energie zou willen zien. Het zien ervan zou het voor mij, althans in mijn beleving, makkelijker maken om er mee om te kunnen gaan. Niks bleek minder waar. Het was voor mij een training tijdens het volgen van cursussen, in het leren voelen van verschillende energieën, voor anderen kan dit heel anders zijn. De volgende stap was het herkennen van mijn eigen energie, de energie van anderen en de omgeving waarin ik me bevond. De stap daarop volgend was hoe om te gaan met dit alles en het een plek te geven in mijn leven van alle dag. Het herkennen en leren omgaan ermee hield me lange tijd bezig en nog. Voor mij is het nog steeds fascinerend en sta ik met verwondering en bewondering te kijken naar hoe energieën werken. Ik ben blij, dat er zoveel meer bekend is geworden over hoogsensitief zijn en hoe je kunt leren omgaan met hoogsensitiviteit.

 

Tijdens mijn schrijven is wel duidelijk geworden, dat hoogsensitief zijn betekent dat er meer gevoeld wordt dan de gemiddelde mens. Nogmaals, één op de vijf mensen is in meer of mindere mate hoogsensitief. Dit maakt meteen duidelijk, dat er gradaties in hoogsensitief zijn. Je kunt voor jezelf uitzoeken hoe dit voor jou is.

 

Voor mij vielen tijdens mijn eigen opleidingen, trainingen en door het geven van cursussen langzaam de puzzelstukjes op hun plek voor wat betreft mijn eigen hoogsensitief zijn.

 

Nu terug naar het leven van alle dag. Veel mensen ervaren de turbulentie van de tijd waarin we leven als zwaar en kunnen moeite hebben om zich staande te houden.

 

De hoogsensitieve persoon staat als het gaat om het voelen van veranderingen, vooraan in de rij. Zo ook toen de turbulentie voelbaar werd die gepaard ging met steeds elkaar sneller opvolgende veranderingen. Inmiddels heeft zich de volgende groep, niet hoogsensitieve personen, aangesloten in deze rij. Het is zichtbaar, voelbaar, merkbaar waar je ook kijkt. Met elkaar zien we hierdoor ook steeds meer de mistanden die er zijn. Door de veelheid en het hoge levenstempo en ritme, zien steeds meer mensen de bomen door het bos niet meer. Mistanden zijn er altijd geweest, echter voor veel mensen was de omvang ervan in de tijd waarin we nu leven (nog) niet echt zichtbaar. En eerlijk is eerlijk, de omvang is voor de meesten van ons nog steeds niet te bevatten en de uitkomst, althans voor mij, niet zichtbaar. In dit niet weten van waar we met elkaar uitkomen is het belangrijk om jezelf staande te houden. Voor mij was het best een klus om het niet weten toe te staan in mezelf. Als je iemand bent, die graag het overzicht wil houden en wil zien waar de volgende stap toe leidt, kan het pittig zijn om toe te laten iets niet te weten. Uiteindelijk leverde het mij iets op wat me erg dierbaar is geworden, namelijk rust vinden in het niet weten.

 

Leven in het moment. Soms hoor ik iemand zeggen, dat leven in het moment niet kan. Er zijn altijd gedachten hoor ik dan. Er zijn ondermeer gedachten die emoties oproepen zoals verdrietige, pijnlijke, blije of vrolijke gedachten. Of gedachten die stuurloos ronddwalen. Dit laatste gebeurt vaak en vooral dwalen gedachten stuurloos rond in het verleden. Door hun stuurloos zijn hebben deze gedachten de nodige impact op onze gemoedstoestand. Het ondermeer stuurloos ronddwalen maakt, dat je het verleden in het heden leeft, het nu moment laat liggen en de toekomst kleurt met het (je) verleden. Terugkomend op, dat alles energie is, je blijft hangen in de energie van het verleden en hebt het idee dat je met deze energie de toekomst kunt veranderen. Dit werkt niet. Het is dit wat Albert Einstein aangaf met zijn woorden:  "No problem can be solved from the same level of consciousness that created it."  Je zult dus op een ander, hoger energielevel of trilling moeten komen voor je de problemen die je nu ervaart kunt oppakken. Dit zelfde geldt voor als je hoogsensitief bent. Vanuit acceptatie, accepteren dat je hoogsensitief bent kun je jezelf datgene geven wat voor jou belangrijk is. Dan kan er iets anders ontstaan en hoe dat anders er precies uitziet, dat weet je niet altijd. Je zou weleens aangenaam verrast kunnen zijn.

 

Deze gedachte is volgens mij een toepasselijke voor dit blog. Ik vermoed dat het ook een uitspraak van Albert Einstein is, maar weet dit niet zeker.

 

Yet the whole world attempts to solve their problems
and achieve their dreams WITHOUT raising their
consciousness...

Then everyone wonders why it hasn't worked...


So could the solution really be that simple?

You can get anything you want If you just raise
your consciousness enough to get it...

 

Dit was het weer voor vandaag, het volgende blog is nog een verrassing, ik heb nog geen idee waar dit over zal gaan.

Reacties

Plaats een reactie: