Aanmelden nieuwsbrief

Astrologie en hoe ik ermee werk

In de vorige twee delen heb ik beknopt iets verteld over de grondbeginselen van astrologie, er is veel informatie te vinden op het internet en in boeken over de zin en onzin als het gaat over astrologie. Astrologie heeft mij de samenhang laten zien tussen alles wat er zich afspeelt in en rondom ons, zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Er ontvouwde zich als vanzelf, door te kijken en te voelen, een beeld van hoe de samenhang is tussen binnen en buiten, boven en beneden. Ook werden de paralellen zichtbaar, of je zou kunnen zeggen, weerspiegelingen die zich lieten zien en één geheel vormden.


We zijn van oorsprong Stardust, Sterrenstof, een gegeven waarmee zelfs de wetenschap het mee eens is. We beschikken over een unieke code en een blauwdruk, die ook wel Energiepatroon wordt genoemd, waarmee we ons leven op planeet Aarde vorm kunnen geven. Dit Energiepatroon wordt weergegeven aan de hand van onze persoonlijke geboorte horoscoop. Aan ons is het om het gereedschap, wat ons Energiepatroon is, te gebruiken op een wijze waarvoor het bedoeld is. Uiteindelijk is het ons gereedschap en gereedschap is om te gebruiken, niet waar? Doch, alvorens we met gereedschap kunnen werken, is het belangrijk te weten hoe we ons gereedschap kunnen gebruiken en waarvoor we ons gereedschap willen gebruiken.
 

Horoscoop

Nog een kort stukje theorie.

Het woord horoscoop komt van het Griekse woord “Hora” uur, en “Scopein” zien, letterlijk vertaald; ‘zien van het uur’. Alvorens een horoscoop te kunnen maken heeft de astroloog een aantal gegevens nodig. Deze gegevens geven de mogelijkheid om een exacte berekening te maken van de stand van de Zon, Maan en Planeten op het moment van je geboorte. De gegevens, die een astroloog nodig heeft zijn je geboortedag, geboortejaar, tijdstip waarop je geboren bent en de plaats waar je geboren bent. Een astroloog kan van veel zaken een horoscoop maken. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis, het starten van een onderneming. Kortom alles wat nieuw is, of waar veranderingen in aangebracht worden of waarvan men de ontwikkeling zou willen zien, heeft een eigen energiepatroon en kan informatie geven. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar persoonlijke Energiepatronen.
 

Astrologie

Astrologie is een onderdeel van kosmologie, de wetenschap van de kosmos, een volgens vaste wetten veranderende structuur van het heelal. Astrologie houdt zich bezig met de energetische patronen die waargenomen worden in deze steeds veranderende structuur. Het oude gezegde van de Griekse Wijsgeer Hermes Trismegistos, “Zo Boven, Zo Beneden”, geeft weer dat wat de astrologen in het verre verleden ontdekten. Het was de samenhang, die de oude wijzen ontdekten en de overeenkomst tussen dat wat zich boven manifesteerde aan planeet constellaties overeenkomsten vertoonde met dat wat zich op Aarde manifesteerde. Omgekeerd was hetzelfde, dat wat zich hier op Aarde manifesteert, laat zich ook zien in de Kosmos. Het was de ontdekking van de weerspiegeling, zo boven zo beneden en zo binnen zo buiten.

Er valt nog veel meer over te vertellen, echter ik laat het hierbij. Voor degene, die geïnteresseerd is, gaat vast zoeken naar iemand die cursussen geeft. Het geven van cursussen op gebied van astrologie is iets wat ik niet doe. Jaren geleden heb ik  met veel plezier deel uit gemaakt van de toetsingscommissie van de voormalige beroepsvereniging N.G.P.A. ( Nederlands Genootschap voor Praktiserende Astrologen). Deze organisatie is inmiddels samen gegaan met een andere beroepsvereniging en is onder een andere naam verder gegaan.

Mijn werken nu met astrologie bestaat uit door soms een horoscoop te maken op verzoek. Daarnaast werk ik ermee door tijdens een workshop, middels een opstelling, een horoscoop patroon uit te beelden. Dit laatste ervaar ik als zeer bijzonder. Een opstelling brengt een horoscoop als het ware tot “leven”. Het tot leven brengen van een horoscoop ontstaat door de directe gevoelsbeleving en het ervaren van het eigen Energiepatroon. Om dit te kunnen doen wordt er met de hele groep gewerkt.
 

Persoonlijk Energiepatroon

In het vorige blog en ook in deze,  werd duidelijk, dat jouw horoscoop, een blauwdruk is van jouw persoonlijke Energiepatroon. Je horoscoop geeft aan hoe de stand van de Zon, Maan en Planeten zich manifesteerden aan het firmament op het moment van jouw geboorte. Hiermee kreeg je een blauwdruk van jouw Energiepatroon. Het zijn niet de sterren die bepalen hoe we ons leven moeten leven of zouden moeten invullen. Er is een grote mate van vrijheid hoe wij zelf vorm geven aan ons Energiepatroon. Er is echter wel iets om in gedachten te houden. We zullen altijd te maken hebben met onze eigen blauwdruk, we kunnen nooit de blauwdruk van iemand anders leven of ons eigen blauwdruk veranderen. We kunnen wel leren hoe we onze eigen blauwdruk kunnen gebruiken zodat het ons ten dienste staat, in plaats van andersom. Door ons Energiepatroon naar een hoger level te brengen, wat neerkomt op het “bemeesteren” van ons eigen Energiepatroon, nemen we ons eigen meesterschap terug. Het gaat om Bewustwording, Bewust Zijn. Het is een kunst om de taal van de energieën te kunnen begrijpen en de energieën voor ons te laten werken. Veel wordt er geschreven over de Zon, Maan, Planeten, de tekens van de Dierenriem, hun onderlinge verhoudingen, verbanden, aspecten enz. enz. Maar hoe vertaal je dit nu naar je zelf, hoe werkt dit in je dagelijks leven?
 

Planeetconstellaties en opstellingen

Door te kijken, te voelen en te ervaren tijdens het werken met opstellingen, ontdekte ik een andere invalshoek in het Werken met Energie. Ieder teken van de Dierenriem, Zon en Maan, alle Planeten, hun onderlinge verbindingen en sectoren hebben een eigen unieke energie. Door het opstellen van je persoonlijke horoscoop, je persoonlijke Energiepatroon, wordt het een levendig en voelbaar Energiepatroon. Er wordt tijdens een opstelling namelijk gewerkt met de planeetconstellaties uit je eigen horoscoop. Om een opstelling van een planeetconstellatie neer te kunnen zetten, wordt er met de hele groep gewerkt.


Persoonlijke ervaringen van deelnemers:

  • Er ontstond voor mij veel duidelijkheid over mijn eigen Energiepatroon tijdens het opstellen van mijn eigen horoscoop.
  • Door personen als representant van planeten neer te zetten werd mijn eigen horoscoop een levendig, voelbaar en bewust energiepatroon.
  • De representanten konden vertellen wat ze voelden en welke beweging er nodig was om de energie tussen de planeten onderling beter te kunnen laten stromen, door heel eenvoudig een verandering van houding.
  • Ik voelde door alleen maar toe te kijken en waar te nemen wat er in me gebeurde als er een verandering plaats vond. Zelf hoefde ik hoegenaamd niets te doen, het Veld deed het werk.
  • Het maakte indruk op me en de dagen, weken en maanden er na werkte dit steeds dieper door in mezelf, waardoor er meer verbinding met mijn eigen Energiepatroon en met mezelf ontstond.


Dit is het laatste deel wat gaat over astrologie, het volgende blog zal weer over totaal iets anders gaan. Voor meer informatie over mijn werk kun je kijken op mijn website of contact met mij opnemen.

Reacties

Plaats een reactie: