Aanmelden nieuwsbrief

The Land of Absence

The wandering mind came yesterday and knocked on my door. "Who's there?" I asked. "Open the door and come on in." "How can I come in?" he answered. "Your house is on fire. Absence burns everything with his fire." "Don't worry, "I said to him. "Be brave , come in. He cleans you of yourself, and when he chooses you, it's all over . Your finished." There's a universe called Absence. Its waves break on the shore of existence. Jump right into that wave, and if anyone asks, just say you're a Sufi. A Sufi doesn't give a thought to his past. You'll see your candle.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Hart en Mind

Je Hart weet in stilte de geheimen van de dagen en de nachten. Een waardevolle en wijze uitspraak van Kahlil Gibran. En hij heeft gelijk! In je hart bevind zich de wijsheid, de toekomst, iets wat in je mind niet aanwezig is. Een nadenkertje? Wat wordt hiermee bedoelt?   Je mind weet eigenlijk niets anders dan het verleden. Met dit verleden creëert de mind vervolgens vol overgave en overtuiging een ogenschijnlijk nieuwe dag en een nieuwe toekomst. Vreemd eigenlijk, om je niet te realiseren, dat met dezelfde ingrediënten, nooit een andere en werkelijkheid en een nieuwe toekomst.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Ficus Benjamin

  Mijn Ficus Benjamin is weer gekortwiekt voor de derde keer. Nu moet je niet denken dat hij een beetje is gesnoeid. Nee hij is helemaal gekortwiekt, alleen de stammetjes staan er nog. In mijn vorige huis had ik de Ficus in maart van dit jaar gekortwiekt omdat hij erg groot was geworden en ik vreesde dat hij niet zou passen in mijn nieuwe, tijdelijke, huis. Ik wilde hem niet kwijt, dus snoeien bleek mijn enige optie. De Ficus en ik hadden goeie ervaringen met het helemaal kortwieken. Na verloop van tijd kwamen de nieuwe blaadjes weer tevoorschijn dus ik had er alle.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

En jij, wie ben jij?

Het is al weer enige tijd geleden dat ik mijn laatste blog geschreven heb. Beweging, verandering, vernieuwing is het thema waar we allemaal mee te maken hebben. Het dwingt ons min of meer en vaak meer dan minder, om op een andere en vernieuwende wijze naar ons zelf en de wereld waarin we leven te kijken en er invulling aan te geven. Maar… my goodness wat kunnen we er een klus van maken om dank je wel te zeggen tegen het oude, zo vertrouwde model waar we ons ogenschijnlijk zo veilig in voelen en ruimte te maken voor wie we werkelijk Zijn.   Het thema voor dit.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Midwinter 2015

Deze keer een blogverhaaltje wat aansluit op deze tijd van het jaar.   De Herfst equinox, een tijd van inkeer en bezinning, maakt plaats voor de overgang naar de winter. Midwinter, 21 december, Wintersolstitium, Zonnestilstand, de terugkeer van het Licht, wensen voor het komende jaar. De vier seizoenen van een jaar vormen samen het Zonnewiel, de Kelten noemen het Keltisch kruis en de Sjamaan noemt het Medicijnwiel. Als je dicht bij de Natuur leeft voel je je verbonden met alle vier seizoenen en zal de overgang.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

‘En de duisternis heeft het niet begrepen’.

Winter 2015   Deze keer geen verhaal uit eigen koker, het is een verhaal wat ik jaren geleden gelezen heb en wat mij bij is gebleven. Het is toepasselijk voor alle tijden, zo ook voor de tijd waarin we nu leven.   ‘En de duisternis heeft het niet begrepen’.   Eigenlijk is dit geen Kerstverhaal. Het is niet eens een verhaal; het is een verslag, een doodgewoon verslag van iets dat ergens gebeurde. En dan mist het zelfs nog de actualiteit die een verslag gewoonlijk kenmerkt, want het is al meer dan 50 jaar geleden gebeurd. Wie bekommert zich daar nu nog om? Maar het.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Astrologie en hoe ik ermee werk

In de vorige twee delen heb ik beknopt iets verteld over de grondbeginselen van astrologie, er is veel informatie te vinden op het internet en in boeken over de zin en onzin als het gaat over astrologie. Astrologie heeft mij de samenhang laten zien tussen alles wat er zich afspeelt in en rondom ons, zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Er ontvouwde zich als vanzelf, door te kijken en te voelen, een beeld van hoe de samenhang is tussen binnen en buiten, boven en beneden. Ook werden de paralellen zichtbaar, of je zou kunnen zeggen, weerspiegelingen die zich lieten zien en.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Astrologie: Zo Boven, zo Beneden

Astrologie gaat uit van, dat wat er zich hier op Aarde manifesteert, overeenkomt met dat wat zich ver boven ons in het Universum laat zien. Iets ervan heb ik beschreven in het vorige blog. Onze verre voorouders hadden reeds ontdekt dat er een samenhang was tussen Boven en Beneden. De samenhang liet zien, dat wat er zich afspeelde, zo wel Boven als Beneden, met elkaar correspondeerde. Onze voorouders leerden de tekenen herkennen door te kijken naar de overeenkomsten. Dat gaf hun de mogelijkheid meer in overeenstemming te leven en te zijn met “Moeder Aarde en Vader Hemel”. Als.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Nieuw thema blog: Astrologie

Vandaag is het thema van het blog anders dan de voorgaande. Deze keer gaat het niet over hoogsensitiviteit. Waar het wel overgaat is astrologie. Ja, ja ik weet het, het is, althans zo lijkt het een totaal ander thema. Toch komen ze samen. Het is gelijkend, zoals wel vaker zichtbaar wordt wanneer je ogenschijnlijk verschillende dingen naast elkaar plaatst, tot de ontdekking komt hoe alles met elkaar verbonden is. Er is geen scheiding, behalve in onze gedachten.   Jaren geleden, het was begin jaren tachtig, begon ik vol enthousiasme aan een cursus astrologie. Ik vond het helemaal.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Hoogsensitiviteit en wat voor effect verschillende energieën kunnen hebben

Er is veel en vanuit veel verschillende spirituele en niet spirituele invalshoeken, geschreven over energie. Niemand kijkt er nog vreemd van op als er iets genoemd wordt over energie en in welke vorm energie gebruikt en genoemd wordt. Denk maar aan termen, die gebruikt worden voor als iemand moe is: Mijn energie is op, mijn energie is low level, het kost me veel energie om dit of dat te doen, ik moet mezelf opladen met nieuwe energie. Zo zijn er veel en ook veel verschillende voorbeelden te bedenken waar we dagelijks mee te maken hebben.   Nu de term energie behoorlijk ingeburgerd.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Hoogsensitiviteit, onderscheidingsvermogen ontwikkelen en trainen

Inmiddels zijn er vier opeenvolgende delen over hoogsensitiviteit uitgewerkt. In één van de eerdere blogverhalen is speciaal aandacht gegeven aan “Hoe ga je om met hoogsensitiviteit op de werkvloer”. In dit blog heb ik aan de hand van een voorbeeld iets verteld over hoe pesten zich kan manifesteren op de werkvloer en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Ziekteverzuim kan een gevolg zijn van pesten op de werkvloer, daarnaast een verstoorde werkomgeving en verhoogde werkdruk. Een verhoogde werkdruk kan bijvoorbeeld ontstaan door bezuinigingen, die ontslagen tot gevolg.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Hoogsensitiviteit en ziekteverzuim

In deel twee, hoogsensitiviteit en wat kunnen de signalen zijn, heb ik iets verteld over wat ik zelf tegen kwam tijdens mijn werk in een ziekenhuis. In die tijd had ik nog nooit gehoord van hoogsensitiviteit en daarin was ik niet de enige. Ik was rond de achttien toen ik voor het eerst begon na te denken over wat toch de oorzaak kon zijn van mijn plotseling opkomende vermoeidheid. Het fenomeen vermoeidheid was niet nieuw, doch ik was te druk bezig met het kunnen hanteren ervan. Ik kwam tot de ontdekking, dat ik onbewust, voor een deel wel gevolg gaf aan de signalen welke mijn lichaam gaf... Lees meer

Geplaatst door Grietje

Verschil tijdelijk overgevoelig zijn, natuurlijke hoogsensitiviteit

Aan de hand van de verhalen, die ik hoor en hoorde tijdens mijn werk als coach, het geven van cursussen en mijn eigen ervaringen, kreeg ik meer inzicht in wat het verschil is tussen tijdelijk overgevoelig zijn en hoogsensitiviteit. Tijdelijk overgevoelig zijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door stress geeft al aan, dat de overgevoeligheid tijdelijk van aard is. Als de stress en de ongemakken geheeld zijn, komt de persoon terug in zijn, lees ook haar oorspronkelijke gevoeligheid. Je zou eenvoudig vertaald kunnen zeggen, dat het zenuwstelsel terug is in zijn oorspronkelijke staat en de persoon kan.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Hoogsensitiviteit in de praktijk en wat kunnen signalen zijn.

De bewuste ervaring, waarover ik schreef in het vorige blog tijdens het verjaardagsfeestje, hoe en in welke mate mijn gemoedstoestand veranderde, riep veel vragen bij me op. Er was in die tijd weinig tot niets bekend over hoogsensitiviteit, wat voor mij betekende, dat het een flinke zoektocht werd.   Allereerst gingen mijn gedachten terug in de tijd. Ik zag mezelf terug als kind in mijn gezin van herkomst, school, omgeving, vrienden en werk. Weer later als echtgenote en moeder van twee zonen. Zo passeerden allerlei gebeurtenissen de revue en ontdekte ik een rode draad waardoor.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Hoog sensitiviteit

Met een bepaalde regelmaat komen er vragen binnen over hoog sensitiviteit, hoe weet je wanneer je hoog sensitief bent, hoe ga je om met je eigen hoog sensitief zijn. Wat is zinnig om te weten als iemand uit je directe omgeving hoog sensitief is. Een belangrijk gegeven is, dat hoog sensitiviteit een natuurlijke eigenschap en zeker geen ziekte is. Het betreft zowel mens als dier en is er altijd geweest, kortom eigenlijk geen nieuws onder de zon. Eén op de vijf mensen is in meer of mindere mate hoog sensitief, het zijn er dus best veel. Het feit dat er tot voor kort weinig over bekend.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Liefde ...

Liefde heeft niets te maken met iemand anders het is jouw zijnstoestand. Liefde is niet een verhouding, een verhouding is mogelijk maar liefde is er niet toe beperkt, het staat er boven, het is meer dan dat. Een mens wordt volwassen zodra hij begint lief te hebben in plaats van nodig te hebben. Hij begint over te stromen, met anderen te delen hij gaat geven. En als twee volwassen mensen elkaar lief hebben voltrekt zich een van de grootste paradoxen in het leven een van de mooiste verschijnselen…… Ze zijn samen en toch ontzettend alleen; ze zijn bijna een.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Luisteren…

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.   Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.   Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.   Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt. Omdat God niets terug zegt en hij geen .. Lees meer

Geplaatst door Grietje

De Herberg

Dit mens zijn is een soort Herberg elke ochtend weer een nieuw bezoek.   Een vreugde, een depressie, een benauwdheid een flits van Inzicht komt als een onverwachte gast.   Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij! Zelfs als er een menigte verdriet binnen stroomt, die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.   Behandel dan toch elke gast met Eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen, om plaats te maken voor extase…   De donkere gedachte, schaamte, het venijn, begroet ze bij de voordeur met een grijns en vraag ze om er bij te.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Wat is ‘Echt’

“Wat is ECHT?” vroeg het konijntje op een dag, toen ze naast elkaar lagen, vlak bij de haard in de kinderkamer, voordat Nana op zou komen ruimen. “Betekent het dat je van binnen iets hebt dat zoemt en van buiten een palletje”?   “ECHT is niet hoe je gemaakt bent” zij het Leren Paard. “Het is iets dat met je gebeurt. Als een kind lang, heel lang van je houdt, niet alleen om met je te spelen, maar  ECHT van je houdt, dan wordt je ECHT.”   “Doet dat pijn?” Vroeg het konijntje. “Soms wel,” zei het.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Hoe ga je om met je hooggevoeligheid op de werkvloer?

Tijdens een gesprek met een jonge, hoogsensitieve vrouw, vertelde zij iets over een situatie waarin zij verzeild was geraakt. Tijdens haar werk raakte zij zijdelings betrokken bij een conflict van een collega. De jonge vrouw, laten we haar Sara noemen, overzag vrij snel de situatie en het onrecht wat zich voordeed.  Nu heeft Sara van nature een sterk ontwikkeld gevoel voor recht en onrecht, een sterk waarnemingsvermogen en voelt snel of iets klopt of niet. Door de jaren heen heeft Sara met vallen en opstaan ontdekt wat hoogsensitief zijn betekent. Ze had geleerd, zo goed als mogelijk,.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Verandering begint waar bewustzijn wordt verruimd

Een tijdje geleden was ik betrokken bij een kleine aanrijding. Het gebeuren was niet dramatisch, maar zorgde er wel voor, dat een vroegere gebeurtenis rond een aanrijding met wel dramatische gevolgen, heftig werd gevoeld en herbeleefd. Nou kun je daar als mens verschillend mee omgaan, je hebt immers altijd een keuze. Bewustzijn ervaren om een keuze te kunnen maken is echter wel belangrijk, daar je anders geen regie meer hebt over je leven en de gebeurtenissen die er in plaatsvinden. Deze kleine aanrijding zorgde voor een kort moment dat ik op mijn benen stond te trillen en het zweet langs.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Werken om te Leven versus Leven om te Werken

Het is één van de thema’s,  die in deze tijd van veranderingen en steeds meer werkeloosheid vaker naar voren komt.   Als deze vraag iets meer uitgediept wordt komen we al snel tot de vraag:  Werken we om te Leven, of Leven we om te Werken? Door een kleine toevoeging blijkt meteen dat deze vraag duidelijker en concreter wordt. Het blijkt steeds meer dat de vorm, werken, de inhoud leven, niet meer dient zoals  voorheen wel het geval was.   We zitten midden in een overgang en overgangen gaan gepaard met confrontaties. We worden ondermeer.. Lees meer

Geplaatst door Grietje

Be the Change You Wish to See in the World.

Na al die jaren, een nog steeds waardevolle uitspraak van Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ging staan voor waar hij in geloofde. Gelijkheid, Vrijheid en Rechtvaardigheid. Het klinkt zo eenvoudig, maar wat maakt nu dat na al die jaren er nog steeds sprake is van zoveel verdeeldheid. Wat maakt dat velen van ons deze woorden wel gebruiken maar er niet naar leven. Begrijpen we de essentie niet van deze woorden? Ervaren we angst om voor onze waarheid te staan?   Ik heb jaren cursussen en trainingen gegeven op gebied van bewustzijnontwikkeling en training. Binnen de muren van mijn.. Lees meer

Geplaatst door Grietje